รายการสินค้า

(ราคารวมส่งแล้ว)


เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-อเนกประสงค์-รุ่น-Blossom-(บลอซซั่ม)

4,800 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย แบบมีล้อ รถเข็นนั่งถ่าย รุ่น Blossom (บลอซซั่ม)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-เอนกประสงค์-รุ่น-Clover-(โคลเวอร์)

5,500 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย แบบมีล้อ รถเข็นนั่งถ่าย พับได้ รุ่น Clover (โคลเวอร์)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-อเนกประสงค์-รุ่น-T-fer-01

18,900 บาท

รถเข็นเคลื่อนย้าย พยุงผู้ป่วย นั่งถ่าย อเนกประสงค์ T-Fer-01

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-อเนกประสงค์-รุ่น-T-fer-02

2,0900 บาท

รถเข็นเคลื่อนย้าย พยุงผู้ป่วย นั่งถ่าย อเนกประสงค์ T-Fer-02

รายละเอียดสินค้า

เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-อเนกประสงค์-รุ่น-NEW-T-fer-02

20,900 19,500 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย แบบมีล้อ รถเข็นนั่งถ่าย อเนกประสงค์ รุ่น NEW T-fer-02

รายละเอียดสินค้า

21,900 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-อเนกประสงค์-รุ่น-T-fer-03

รายละเอียดสินค้า

4,700 3,900 บาท

รถเข็นนั่งถ่าย พับได้ อเนกประสงค์ รุ่น Blue Rose-3 (บลู-โรส-ทรี)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-เบาะนิ่ม-อเนกประสงค์-รุ่น-CM-Blue-(ซีเอ็ม-บลู)

4,700 3,900 บาท

รถเข็นนั่งถ่าย พับได้ เอนกประสงค์ รุ่น Blue Rose 2 (บลู โรส ทู)

รายละเอียดสินค้า

เก้าอี้นั่งถ่าย-รถเข็นนั่งถ่าย-แบบล้อใหญ่-อเนกประสงค์-รุ่น-Orca-(ออก้า)

13,000 บาท

รถเข็นนั่งถ่าย แบบล้อใหญ่ อเนกประสงค์ รุ่น-Orca (ออก้า)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-เอนกประสงค์-รุ่น-Orca-2-(โคลเวอร์)

8,200 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย รถเข็นนั่งถ่าย อเนกประสงค์ รุ่น Orca-2 (ออก้า-ทู)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-รถเข็นนั่งถ่าย-อเนกประสงค์-รุ่น-Orca-3-( ออก้า-ทรี)

8,200 บาท

รถเข็นนั่งถ่าย อเนกประสงค์ รุ่น Orca-3 (ออก้า-ทรี)

รายละเอียดสินค้า
รถเข็นนั่งถ่าย Matsunaga Wheelchair รุ่น SW-21W

20,000 บาท

รถเข็นนั่งถ่าย Matsunaga Wheelchair รุ่น SW-21W

รายละเอียดสินค้า

เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-พับได้-อเนกประสงค์-รุ่น-All-Blue-(ออล-บลู)

5,200 บาท

รถเข็นนั่งถ่าย พับได้ อเนกประสงค์ รุ่น All-Blue (ออล-บลู)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-คร่อมชักโครก-อเนกประสงค์-รุ่น-Lapis-(แลพิส)

3,790 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย คร่อมชักโครก อเนกประสงค์ รุ่น Lapis (แลพิส)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-ปรับนอน-เอนกประสงค์-รุ่น-Daizy-1-(เดซี่-วัน)

6,900 6,500 บาท

รถเข็นนั่งถ่าย ปรับนอน รุ่น Daizy-1 (เดซี่-วัน)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-เอนกประสงค์-รุ่น-Daizy-2-(เดซี่-ทู)

5,200 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย แบบมีล้อ รถเข็นนั่งถ่าย พับได้ รุ่น Daizy-2 (เดซี่-ทู)

รายละเอียดสินค้า


เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-พับได้-อเนกประสงค์-รุ่น-Mercury-(เมอคิวรี่)

7,900 บาท

รถเข็นนั่งถ่าย พับได้ อเนกประสงค์ รุ่น Mercury (เมอคิวรี่)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-พับได้-อเนกประสงค์-รุ่น-Berry-(เบอร์รี่)

7,900 บาท

รถเข็นนั่งถ่าย พับได้ อเนกประสงค์ รุ่น Berry (เบอร์รี่)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-น้ำหนักเบา-อเนกประสงค์-รุ่น-CM-Lite-(ซีเอ็ม-ไลท์)

999 บาท

เก้าอี้นั่งถ่ายน้ำหนักเบาอเนกประสงค์ รุ่น CM-Lite (ซีเอ็ม-ไลท์)

รายละเอียดสินค้า

999 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย อเนกประสงค์ รุ่น New CM-Lite(นิว-ซีเอ็ม-ไลท์)

รายละเอียดสินค้า

เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-พับได้-อเนกประสงค์-รุ่น-Berry-(เบอร์รี่)

3,000 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย เบาะนิ่ม อเนกประสงค์ รุ่น CM-Blue (ซีเอ็ม-บลู)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย เบาะนิ่ม อเนกประสงค์ รุ่น NEW CM-Blue (นิว-ซีเอ็ม-บลู)

3,000 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย เบาะนิ่ม อเนกประสงค์ รุ่น NEW CM-Blue (นิว-ซีเอ็ม-บลู))

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-พับได้-อเนกประสงค์-รุ่น-CM-Black-(ซีเอ็ม-แบล็ก)

2,300 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย พับได้ อเนกประสงค์ รุ่น CM-Black (ซีเอ็ม-แบล็ก)

รายละเอียดสินค้า

2,190 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย พับได้ อเนกประสงค์ รุ่น CM-Fold (ซี-เอ็ม-โฟล์ด)

รายละเอียดสินค้า

เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-อเนกประสงค์-รุ่น-CM-1-(ซีเอ็ม-วัน)

3,500 บาท

รถเข็นนั่งถ่าย อเนกประสงค์ รุ่น CM-1 (ซีเอ็ม-วัน)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-เบาะนิ่ม-อเนกประสงค์-รุ่น-CM-2-(ซีเอ็ม-ทู)

3,000 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย เบาะนิ่ม อเนกประสงค์ รุ่น CM-2 (ซีเอ็ม-ทู)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้อาบน้ำ-แบบมีล้อ-รถเข็นอาบน้ำ-อเนกประสงค์-รุ่น-CB-1-(ซีบี-วัน)

4,000 บาท

รถเข็นอาบน้ำ อเนกประสงค์ รุ่น CB-1 (ซีบี-วัน)

รายละเอียดสินค้า
วอคเกอร์-ไม้เท้าหัดเดิน-นั่งถ่าย-อเนกประสงค์-รุ่น-Iris-(ไอริส)

3,900 บาท

ไม้เท้าหัดเดิน นั่งถ่าย อเนกประสงค์ รุ่น Iris (ไอริส)

รายละเอียดสินค้า


เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-อเนกประสงค์-รุ่น-CM-3-(ซีเอ็ม-ทรี)

3,790 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย แบบมีล้อ รถเข็นนั่งถ่าย อเนกประสงค์ รุ่น CM-3 (ซีเอ็ม-ทรี)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-พับได้-อเนกประสงค์-รุ่น-Daizy-3 (เดซี่-ทรี)

3,300 บาท

เก้าอี้นั่งถ่าย-พับได้-อเนกประสงค์-รุ่น-Daizy-3 (เดซี่-ทรี)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-พับได้-อเนกประสงค์-รุ่น-Black-Rose-(แบล็ก-โรส)

สินค้าหมด

รถเข็นนั่งถ่าย พับได้ อเนกประสงค์ รุ่น Black-Rose (แบล็ก-โรส)

รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้นั่งถ่าย-แบบมีล้อ-รถเข็นนั่งถ่าย-พับได้-อเนกประสงค์-รุ่น-Blue-Rose-(บลู-โรส)

สินค้าหมด

เก้าอี้นั่งถ่าย แบบมีล้อ รถเข็นนั่งถ่าย พับได้ รุ่น Blue Rose (บลู โรส)

รายละเอียดสินค้า

โถนั่งถ่าย-แบบพกพา-อเนกประสงค์-รุ่น-Dolphin-(ดอลฟิน)

สินค้าหมด

โถนั่งถ่าย แบบพกพา รุ่น Dolphin (ดอลฟิน)

รายละเอียดสินค้า
โถนั่งถ่าย-แบบพกพา-อเนกประสงค์-รุ่น-Dolly-(ดอลลี่)

สินค้าหมด

โถนั่งถ่าย แบบพกพา อเนกประสงค์ รุ่น Dolly (ดอลลี่)

รายละเอียดสินค้า

     

การขนส่ง

 • บริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็วภายใน 24 ชม. ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
 • จัดส่งสินค้าต่างจังหวัดภายใน 1-2 วัน
 • จัดส่งโดยพนักงานของเราเอง/ขนส่ง
 • มีพนักงานสาธิตวิธีการใช้งานสินค้า

รับประกันสินค้า

 • มีหน้าร้านจริง
 • รับประกันสินค้าภายใน 1 ปี
 • รับประการโครงสร้างภายใน 1 ปี
 • มีอะไหล่สำรองเปลี่ยนให้ทุกชิ้น
 • สินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว
 • รับประกันก่อนถึงมือผู้รับ 100%

บริการคุณภาพ

 • พนักงานมีการบริการด้วยความสุภาพและเอาใจใส่
 • มีพนักงานมากด้วยประสบการณ์ในการให้บริการ
 • ให้คำปรึกษาและมีบริการหลักการขาย
 • ตรวจเช็คสภาพสินค้าด้วยทีมช่างคุณภาพ
 • เชี่ยวชาญงานซ่อมบำรุงรักษา

การชำระเงิน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ชำระเงินปลายทางได้กับพนักงานของเรา
 • ชำระผ่านทางบัญชีธนาคารของทางเว็บไซต์
 • ชำระเงินทันทีหากมาซื้อสินค้าที่หน้าร้าน
ต่างจังหวัด
 • ชำระผ่านทางบัญชีธนาคารของทางเว็บไซต์
 • ส่งทางขนส่งเอกชน หรือ kerry เก็บเงินปลายทางได้ ชาร์จ 3% ของราคาสินค้า